Všechny plánované akce jsou do konce roku 2020 zrušeny

Na základě současného vývoje epidemie COVID-19 v ČR, nařízení Vlády ČR a rozhodnutí Rady města Seč rušíme všechny plánované akce, které měly proběhnout do konce roku 2020.

V tištěných kalendářích a dalších zdrojích, které není možné aktualizovat se můžete dočíst o Slavnostním rozsvícením Vánočního stromu a Mikulášské nadílce (5.12.2020) a Oslavě Silvestra a přivítání Nového roku 2021 (31.12.2020). Tyto akce jsou ZRUŠENY.

S tím také souvisí informace, že ve Žďárci u Seče (a všech přilehlých obcí města Seč) nebude pro letošní rok žádný vánoční strom.

Hasiči slavnostně převzali prapor, první významný symbol v naší obci

 V sobotu 26. září se konalo ve Žďárci u Seče slavnostní předání a svěcení hasičského praporu.

Program začal ve 13 hodin v sále kulturního domu. Této významné události se zúčastnili také pozvaní hosté, a to starosta města Seč Marcel Vojtěch, místostarosta Jiří Michálek, paní Petra Říhová a Stanislava Pokorná za ČČK Žďárec u Seče. Z okolních hasičských sborů se zúčastnil zástupce SDH Kněžice Jaromír Stehlík ml. Přítomni byli samozřejmě další hosté a místní obyvatelé. S ohledem na platná opatření proti šíření koronaviru měl každý své místo k sezení.

Úvodního slova se ujal starosta sboru a velitel jednotky Jiří Kučera. Ten přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s odpoledním programem. Poté následoval slavnostní nástup hasičů v historických uniformách. Prapor posvětil místní farář Milan Vrbiak. Starosta města na něj připnul slavnostní stuhu a hluboce se poklonil všem předkům, aby uctil jejich památku. Hasiči se pak přesunuli do prostor za kulturním domem, kde uctili památku zemřelých věncem ke křížku.

Nechyběl ani doprovodný kulturní program. K tanci a poslechu hrála kapela pana Petruse.

Přehrajte si video:

Hasičský prapor

Hasičské prapory jsou respektovány jako nejvýznamnější reprezentativní symbol hasičských sborů. Sbor dobrovolných hasičů ve Žďárci u Seče, založený v roce 1944, takový prapor nikdy nevlastnil. Realizace nebyla jednoduchá a celý proces od návrhu po výrobu trval 2 roky.

V roce 2018 se začalo s návrhem praporu. Jeho autory jsou Jakub Mrázek, člen SDH Žďárec u Seče, a grafik Peter Rapan. O rok později se schvalovala finální podoba, která byla zadána k výrobě. Výrobcem praporu je paní Milena Moravcová z Jamného nad Orlicí, která se zabývá uměleckou výšivkou a je špičkou ve svém oboru. Výroba praporu a všech jeho součástí trvala rok. V roce 2020 spatřil prapor světlo světa. Jeho pořízení bylo financováno částečně z rozpočtu sboru a částečně díky grantu Pardubického kraje.

Přední strana (avers) symbolizuje znak sboru, kde jsou skály charakterizující obec a rok založení. Na okrajích jsou lipové listy. Na zadní straně (reversu) je motiv svatého Floriana, patrona hasičů. Dále je vyšitý text: „bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Barvy praporu symbolizují oheň (bordó) a vodu (modrá).

Fotogalerie (klikněte zde)

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník

Hasiči zvou na Slavnostní předání praporu

Slavnostní předání a svěcení praporu

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče si vás dovoluje pozvat na Slavnostní předání a svěcení praporu, které se uskuteční v sobotu 26. září 2020 ve Žďárci u Seče, v kulturním domě. Událost se měla konat ve venkovních prostorách areálu za kulturním domem, nicméně z důvodu špatné předpovědi počasí je událost přemístěna do vnitřních prostor – s tím souvisí nutnost roušek. Slavnostní program bude zahájen ve 13 hodin projevy představitelů sboru a hostů. Následuje předání a svěcení praporu a uctění památky zemřelých. Ve 13:45 je plánované společné fotografování hostů a členů SDH před hasičskou zbrojnicí. Ve 14 hodin následuje volný program s bohatým občerstvením, výstavou hasičské techniky a skákacím hradem pro děti. Celý slavnostní program doprovází dechovka – skupina pana Petruse. Těšíme se na vaší účast. V případě špatného počasí se událost uskuteční v kulturním domě ve Žďárci u Seče.

INFORMACE – COVID-19: Slavnostní předání praporu se koná v prostorách kulturního domu. Každý má své místo k sezení. V místě k sezení nemusí při konzumaci potravin a nápojů mít roušku. Při pohybu po prostorách kulturního domu ji však musí mít. U vchodu do kulturního domu je připravena dezinfekce.

Důležité informace k omezením z důvodu rekonstrukce komunikace platící od 17. 8. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY ŽĎÁRCE U SEČE – OMEZENÍ PLATNÁ OD 17.8.2020

  • pondělí a úterý 17. a 18.8.2020: Výsprava komunikace od rybníka po konec obce – průjezd k nemovitostem OMEZEN.
  • středa a čtvrtek 19. a 20.8.2020: Položení finální vrstvy krytu komunikace po celé obci V TĚCHTO DNECH PLATÍ ZÁKAZ PRŮJEZDU PO NOVÉM POVRCHU
Do konce srpna budou provedeny veškeré dokončovací práce, které by ale již neměli v takové míře omezovat příjezd k domům.

Důležité informace k omezením z důvodu rekonstrukce komunikace platící od 13. 8. 2020

Počínaje dnem 13. srpna 2020 nebude možné z důvodu aplikace nového povrchu vjíždět přímo k nemovitostem, které jsou v prostoru uzavírky. Všichni občané by měli využít veřejného prostranství k parkování svých vozidel a nevjíždět na nový nezatvrdlý povrch. Dbejte prosím pokynů pracovníků stavby. Mělo by být v zájmu všech spoluobčanů, aby nedošlo k poškození nového povrchu.

Uzavírka a rekonstrukce silnice ve Žďárci u Seče 20.7.2020 – 31.8.2020 + informace pro občany

1. INFORMACE K UZAVÍRCE

Ve Žďárci u Seče bude od 20. července 2020 do 31. srpna 2020 uzavřena komunikace přes celou obec z důvodu rekonstrukce stávajícího již nevyhovujícího povrchu.

Žádáme naše spoluobčany, aby respektovali dopravní značení a pokyny stavební firmy. Díky této rekonstrukci bude naší obcí již vést kompletně zrekonstruovaná silnice.

Jen pro doplnění přidáváme informaci, že původní komunikace byla vystavěna v roce 1955 a proto si rekonstrukci již zaslouží.

2. INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ NEMOVITOST V PROSTORU UZAVÍRKY

Občané Žďárce u Seče, kteří mají nemovitost v prostoru uzavírky, mají vjezd povolen. Ovšem musejí dodržovat pokyny pracovníků stavby. V době, kdy bude aplikován nový povrch, bude po nezbytně nutnou dobu zakázán veškerý průjezd.

3. PŘESUNUTÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Autobusová zastávka Seč, Žďárec u Seče nebude obsluhována autobusovým spojem z důvodu uzavírky. Náhradní zastávka je u silnice 337 – Seč, Žďárec u Seče – odbočka

Zrušené a odložené kulturní akce ve Žďárci v roce 2020

Současná situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a nařízení Vlády ČR znemožňuje organizaci tradičních akcí. Jak jistě víte, vždy jsme byli pro zachování tradic, nicméně je pro nás důležitější zdraví a bezpečnost nás a našich spoluobčanů.

  • Dětský den s hasiči, který se měl konat 30. 5. 2020 je ZURŠEN.
  • Nohejbalový turnaj se BUDE KONAT 20. 6. 2020 pro omezený počet týmů.
  • Železnohorský traktor 2020, který se měl konat 15. 8. 2020 je ODLOŽEN na 21. 8. 2021 – více informací a oficiální oznámení zde – klikněte

Slavnostní předání praporu by se mělo uskutečnit na podzim 2020. O termínu vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek sdhzdarec.cz a Facebooku SDH Žďárec u Seče.

Děkujeme za pochopení.

Železnohorský traktor 2020 se odkládá na rok 2021

ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR 2020 SE ODKLÁDÁ NA 21.8.2021

Vážení traktoristé, přátelé, příznivci traktorového sportu a fanoušci Železnohorského traktoru,

Při vypuknutí nepříjemné a pro nikoho nepředstavitelné situace se šířením nákazy COVID-19 jsme do poslední chvíle připravovali celou traktoriádu a doufali, že se Železnohorský traktor uskuteční v roce 2020.

Nicméně jsme podlehli tlaku reality a musíme Vám oznámit, že jsme po několika jednáních nejen mezi pořadateli se rozhodli, že Železnohorský traktor 2020 odkládáme na rok 2021.

Tato zpráva se nám oznamuje velice těžce, nicméně jsme po vyhodnocení nadcházejících omezení a nových požadavcích na hygienu a bezpečnost nuceni akci odložit. Bohužel v našem areálu nedokážeme nijak kontrolovat přesný počet účastníků či zajistit dostatečnou dezinfekci prostor a toalet. Dalším faktorem je pro nás samozřejmě také zdraví našich pořadatelů, kteří akci pořádají ve svém volném čase a také rovněž zdraví našich návštěvníků a traktoristů, kterých je také velká část v rizikové skupině.

Veškerý získaný čas navíc samozřejmě nepromarníme a budeme na akci a našem areálu dále pracovat, aby byl 7. ročník konaný 21.8.2021 tím nejlepším v historii.

Věříme, že Železnohorský traktor 2021 nebude jen setkáním traktorů, ale také oslavou vítězství nad touto zákeřnou chorobu.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, pevné nervy a těšíme se na Vás v sobotu 21.8.2021 ve Žďárci u Seče

Pálení čarodějnic zrušeno, Předání praporu se odkládá

Současná situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a nařízení Vlády České republiky znemožňuje organizaci tradičních akcí. Jak jistě víte, vždy jsme byli pro zachování tradic, nicméně v tuto chvíli je pro nás důležitější zdraví a bezpečnost nás a našich spoluobčanů. Proto jsme došli k následujícím opatřením pro nadcházející akce v dubnu a květnu 2020: Tradiční pálení čarodějnic, které mělo být konáno 30. dubna 2020 je zrušeno. Slavnostní předání praporu, které mělo být konáno 16. května 2020 se odkládá. Nový termín stanovíme podle nastávající situace, proto pravidelně sledujte naše www stránky. Další plánované akce – Dětský den s hasiči (30. 5. 2020), Nohejbalový turnaj (20. 6. 2020), a Železnohorský traktor 2020 (15. 8. 2020) zatím zůstávají a informace o jejich konání včas zveřejníme na našich webových stránkách sdhzdarec.cz a Facebooku. Děkujeme za pochopení.

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat