Důležité informace k omezením z důvodu rekonstrukce komunikace platící od 13. 8. 2020

Počínaje dnem 13. srpna 2020 nebude možné z důvodu aplikace nového povrchu vjíždět přímo k nemovitostem, které jsou v prostoru uzavírky. Všichni občané by měli využít veřejného prostranství k parkování svých vozidel a nevjíždět na nový nezatvrdlý povrch. Dbejte prosím pokynů pracovníků stavby. Mělo by být v zájmu všech spoluobčanů, aby nedošlo k poškození nového povrchu.

Hasiči zvou na Slavnostní předání praporu a Posvícenské Vinobraní

Slavnostní předání a svěcení praporu

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče si vás dovoluje pozvat na Slavnostní předání a svěcení praporu, které se uskuteční v sobotu 26. září 2020 ve Žďárci u Seče, v areálu za kulturním domem. Slavnostní program bude zahájen ve 13 hodin projevy představitelů sboru a hostů. Následuje předání a svěcení praporu a uctění památky zemřelých. Ve 13:45 je plánované společné fotografování hostů a členů SDH před hasičskou zbrojnicí. Ve 14 hodin následuje volný program s bohatým občerstvením, výstavou hasičské techniky a skákacím hradem pro děti. Celý slavnostní program doprovází dechovka – skupina pana Petruse. Těšíme se na vaší účast. V případě špatného počasí se událost uskuteční v kulturním domě ve Žďárci u Seče.

Posvícenské Vinobraní ve Žďárci u Seče

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče vás zve na první Posvícenské Vinobraní ve Žďárci u Seče. Událost se uskuteční v sobotu 3. října 2020 od 19:00 v sále kulturního domu ve Žďárci u Seče. Vstupné 300 Kč za osobu zahrnuje vstup do sálu s kapelou Zátoka, 2 láhve vína na osobu a drobné občerstvení. Z důvodu kapacitního omezení prosíme, abyste si zarezervovali vstupenky v předprodeji.

Rezervace vstupenek v předprodeji:

Kontaktujte nás na email info@sdhzdarec.cz nebo zavolejte na telefonní číslo 606 467 803 – paní Kučerová. Nezapomeňte uvést počet osob, které se budou s Vámi účastnit. Vstupné 300 Kč je možné uhradit předem u paní Kučerové nebo v den konání akce u vstupu do sálu.

Uzavírka a rekonstrukce silnice ve Žďárci u Seče 20.7.2020 – 31.8.2020 + informace pro občany

1. INFORMACE K UZAVÍRCE

Ve Žďárci u Seče bude od 20. července 2020 do 31. srpna 2020 uzavřena komunikace přes celou obec z důvodu rekonstrukce stávajícího již nevyhovujícího povrchu.

Žádáme naše spoluobčany, aby respektovali dopravní značení a pokyny stavební firmy. Díky této rekonstrukci bude naší obcí již vést kompletně zrekonstruovaná silnice.

Jen pro doplnění přidáváme informaci, že původní komunikace byla vystavěna v roce 1955 a proto si rekonstrukci již zaslouží.

2. INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ NEMOVITOST V PROSTORU UZAVÍRKY

Občané Žďárce u Seče, kteří mají nemovitost v prostoru uzavírky, mají vjezd povolen. Ovšem musejí dodržovat pokyny pracovníků stavby. V době, kdy bude aplikován nový povrch, bude po nezbytně nutnou dobu zakázán veškerý průjezd.

3. PŘESUNUTÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Autobusová zastávka Seč, Žďárec u Seče nebude obsluhována autobusovým spojem z důvodu uzavírky. Náhradní zastávka je u silnice 337 – Seč, Žďárec u Seče – odbočka

Zrušené a odložené kulturní akce ve Žďárci v roce 2020

Současná situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a nařízení Vlády ČR znemožňuje organizaci tradičních akcí. Jak jistě víte, vždy jsme byli pro zachování tradic, nicméně je pro nás důležitější zdraví a bezpečnost nás a našich spoluobčanů.

  • Dětský den s hasiči, který se měl konat 30. 5. 2020 je ZURŠEN.
  • Nohejbalový turnaj se BUDE KONAT 20. 6. 2020 pro omezený počet týmů.
  • Železnohorský traktor 2020, který se měl konat 15. 8. 2020 je ODLOŽEN na 21. 8. 2021 – více informací a oficiální oznámení zde – klikněte

Slavnostní předání praporu by se mělo uskutečnit na podzim 2020. O termínu vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek sdhzdarec.cz a Facebooku SDH Žďárec u Seče.

Děkujeme za pochopení.

Železnohorský traktor 2020 se odkládá na rok 2021

ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR 2020 SE ODKLÁDÁ NA 21.8.2021

Vážení traktoristé, přátelé, příznivci traktorového sportu a fanoušci Železnohorského traktoru,

Při vypuknutí nepříjemné a pro nikoho nepředstavitelné situace se šířením nákazy COVID-19 jsme do poslední chvíle připravovali celou traktoriádu a doufali, že se Železnohorský traktor uskuteční v roce 2020.

Nicméně jsme podlehli tlaku reality a musíme Vám oznámit, že jsme po několika jednáních nejen mezi pořadateli se rozhodli, že Železnohorský traktor 2020 odkládáme na rok 2021.

Tato zpráva se nám oznamuje velice těžce, nicméně jsme po vyhodnocení nadcházejících omezení a nových požadavcích na hygienu a bezpečnost nuceni akci odložit. Bohužel v našem areálu nedokážeme nijak kontrolovat přesný počet účastníků či zajistit dostatečnou dezinfekci prostor a toalet. Dalším faktorem je pro nás samozřejmě také zdraví našich pořadatelů, kteří akci pořádají ve svém volném čase a také rovněž zdraví našich návštěvníků a traktoristů, kterých je také velká část v rizikové skupině.

Veškerý získaný čas navíc samozřejmě nepromarníme a budeme na akci a našem areálu dále pracovat, aby byl 7. ročník konaný 21.8.2021 tím nejlepším v historii.

Věříme, že Železnohorský traktor 2021 nebude jen setkáním traktorů, ale také oslavou vítězství nad touto zákeřnou chorobu.

Přejeme Vám všem pevné zdraví, pevné nervy a těšíme se na Vás v sobotu 21.8.2021 ve Žďárci u Seče

Pálení čarodějnic zrušeno, Předání praporu se odkládá

Současná situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a nařízení Vlády České republiky znemožňuje organizaci tradičních akcí. Jak jistě víte, vždy jsme byli pro zachování tradic, nicméně v tuto chvíli je pro nás důležitější zdraví a bezpečnost nás a našich spoluobčanů. Proto jsme došli k následujícím opatřením pro nadcházející akce v dubnu a květnu 2020: Tradiční pálení čarodějnic, které mělo být konáno 30. dubna 2020 je zrušeno. Slavnostní předání praporu, které mělo být konáno 16. května 2020 se odkládá. Nový termín stanovíme podle nastávající situace, proto pravidelně sledujte naše www stránky. Další plánované akce – Dětský den s hasiči (30. 5. 2020), Nohejbalový turnaj (20. 6. 2020), a Železnohorský traktor 2020 (15. 8. 2020) zatím zůstávají a informace o jejich konání včas zveřejníme na našich webových stránkách sdhzdarec.cz a Facebooku. Děkujeme za pochopení.

 

Vyjádření k plánovaným akcím – současná omezení

Vážení příznivci akcí ve Žďárci u Seče,

Všichni moc dobře víme, jaká situace je u nás a ve světě v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19. Jak jistě víte, pro letošní rok je plánováno hned několik tradičních události. Ovšem v tuto chvíli nemůžeme upřesnit, zda se akce budou konat ve stanovených termínech, či budou přesunuty, nebo zda budou zrušeny úplně.

Vývoj celé situace neustále sledujeme a věříme, že se podaří v blízké době úspěšně zastavit šíření epidemie v ČR. Proto prosím pravidelně sledujte naše webové stránky a náš Facebook – SDH Žďárec u Seče. V průběhu dubna 2020 se budeme snažit učinit rozhodnutí k plánovaným akcím.

SDH Žďárec u Seče

Zveme na jarní a letní akce 2020

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na nadcházející jarní a letní akce v roce 2020.

  • 30.4.2020 – Tradiční pálení Čarodějnic 
  • 16.5.2020 – Slavnostní předání nového praporu a člunu SDH Žďárec u Seče
  • 30.5.2020 – Dětský den s hasiči
  • 20.6.2020 – 6. ročník Nohejbalového turnaje
  • 15.8.2020 – Železnohorský traktor 2020

Před danou událostí budou vždy předem zveřejněny bližší podrobnosti. Letošními hlavními akcemi je Slavnostní předání nového praporu a Železnohorský traktor 2020, budeme rádi, když nejen tyto akce navštívíte.

PF 2020

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.
Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče

Mikuláška nadílka a Slavnostní rozsvícení stromu

SDH Žďárec u Seče si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílku. Akce bude zahájena 1.12.2019 od 15:00 v kulturním domě ve Žďárci u Seče, kdy v 15:30 navštíví děti Mikuláš, anděl a čerti. V 16:30 proběhne slavnostní rozsvícení Vánočního stromu v parku před kulturním domem. Pro tatínky je pivo samozřejmostí a ten, kdo se bude chtít zahřát si bude moci dát punč nebo „svařák“.

Mikulášský balíček pro děti:

Pro děti je možnost objednání balíčku nejen se sladkostmi. Cena je 50 Kč a objednávky je možné uskutečnit do 27.11.2018 na emailu info@sdhzdarec.cz nebo na telefonním čísle: 606 467 803 – pí. Kučerová. Těšíme se na Vás!