Na Železnohorském traktoru 2022 je omezený počet míst pro několik prodejních stánků. V případě zájmu vyplňte formulář níže. Jiné možnosti rezervace místa nepřijímáme! Vyhrazujeme si právo zvolit takové stánky, které jsou tématicky spojené s akcí – preferujeme regionální prodejce a stánky ze zemědělskou tématikou. Bez předešlé přihlášky a dohody s námi Vám nebude umožněno na místě postavit svůj stánek.

PŘIHLÁŠKA:

Pravidla pro účast:

Účast na jarmarku bude umožněna pouze těm, kteří se k prodeji řádně a včas přihlásili, tj. obdrželi zpětné potvrzení ze strany pořadatele. BEZ ZPĚTNÉHO POTVRZENÍ Z NAŠÍ STRANY SE S VAŠÍ ÚČASTÍ NEPOČÍTÁ!

Přihlášky:

Vyplňte formulář uvedený na webových stránkách zdarecusece.cz. Telefonické ani ústní přihlášky nepřijímáme. Nejpozději do 7 dnů Vás vyrozumíme o přijetí Vaší přihlášky. Přihlášky budou posuzovány průběžně v pořadí, v jakém budou doručeny.

Uzávěrka přihlášek: 6. 8. 2022

Čas příjezdu: v době od 8:00 do 11:00 hod.; potvrzení o platné přihlášce s sebou – předložit pořadatelům

Další:

 • Pořadatel preferuje regionální drobné prodejce a stánky se zemědělskou tématikou.
 • Poplatek za stánkové místo je 1 500 Kč, není možné nijak upravovat cenu.
 • Prodejce bere na vědomí, že pořadatel umístí stánek na vhodné místo s ohledem na nabízený sortiment a velikost požadovaného prodejního místa.
 • Prodejce musí počítat s terénem a omezenými přístupovými, resp. příjezdovými možnostmi. Parkování aut u stánků není možné.
 • Elektrické rozvody mají omezenou kapacitu, nelze zajistit pro všechny stánky.
 • Prodejce je povinen řídit se pokyny pořadatelů. V opačném případě nebo v případě, že bude prodejce nabízet zboží neodpovídající popisu v přihlášce, bude z akce vykázán.
 • Prodejce musí splňovat všechny podmínky k prodeji určené platnou právní úpravou, dále je povinen označit své prodejní místo v souladu s platnými předpisy.
 • Prodejce je povinen udržovat své prodejní místo po celý den v čistotě a po skončení trhu toto místo řádně uklidit.
 • V případě, že se prodejce z jakýchkoliv příčin na akci nebude moci dostavit, je povinen o této skutečnosti pořadatele neprodleně informovat.
 • Pořadatel se zavazuje po dobu oficiálního programu zajistit bezpečnost a pořádek v místě konání akce.
 • Kontakt: info@sdhzdarec.cz