ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR 2018 – video a fotografie

Tímto bychom vám chtěli poděkovat, za největší Železnohorský traktor, který se kdy konal. Letošní, již 5. ročník lámal rekordy ve všech směrech, a to nás velice těší. Účastnilo se na 87 traktorů, 3 historická vozidla a více než 3000 návštěvníků. Děkujeme také všem našim partnerům, kteří letošní Železnohorský traktor 2018 podpořili.

– tým pořadatelů SDH Žďárec u Seče a dobrovolníků

Videa ze Železnohorského traktoru 2018:

Kompletní video sestřih:

Video záznam:

Fotografie ze Železnohorského traktoru 2018:

Naše fotogalerie SDH Žďárec u Seče (klikněte)

Fotogalerie a článek Události Online (klikněte)

Fotogalerie a článek Chrudimský deník (klikněte)

Fotogalerie pana Dostála (klikněte)

Pro další aktuality nás sledujte na facebooku (klikněte)

Všem tímto ještě jednou děkujeme! – tým pořadatelů SDH Žďárec u Seče a dobrovolníků

Ve Žďárci u Seče proběhlo historicky první Setkání rodáků

SETKÁNÍ RODÁKŮ VE ŽĎÁRCI
Historicky první setkání rodáků spojené s oslavami 570 let obce se uskutečnilo ve Žďárci u Seče v sobotu 4.8.2018. Do malé vísky, ve které trvale žije v současné době 138 obyvatel se sjelo v sobotu přibližně 280 návštěvníků. V poledních hodinách se sjížděli do areálu
letního parketu za kulturním domem se svými přáteli a rodinnými příslušníky. Někteří se jižve 13 hodin zúčastnili slavnostního otevření hasičské zbrojnice a prohlédli si zrekonstruovanou budovu SDH a její vybavení. Po zaznění státní hymny byla starostou místních hasičů Jiřím Kučerou, starostou Města Seče panem Marcelem Vojtěchem a zástupcem okrsku hasičů pro oblast Seče panem Bohuslave Šulcem přestřižena páska a vrata nové hasičárny se slavnostně otevřela. Za zhlédnutí stála vystavená hasičská výzbroj a technika z let minulých i ze současnosti. Po přípitku a malém občerstvení se přítomní přesunuli do areálu letního parketu za kulturním domem, kde krátce po 14 hodině přivítala žďárecké rodáky svým projevem předsedkyně místní skupiny ČČK paní Stanislava Pokorná. Dále přítomné pozdravil místostarosta Města Seče pan Pavel Machač a starosta pan Marcel Vojtěch, který předal věcné dary místní skupině ČČK a místnímu sboru SDH jako poděkování za provedenou práci, kterou tyto organizace vykonaly pro obec a Město Seč. Po slavnostním zahájení si rodáci mohli v sálu kulturního domu prohlédnout fotografie Markéty Pokorné, pořízené při jejím ročním pobytu v Antarktidě. Dále zde byly vystaveny historické svazácké kroniky, retro plakáty ze sedmdesátých a osmdesátých let, historické fotografie, fotografie z kulturních a sportovních akcí konaných v obci a články o významných osobnostech obce z řad rodáků i chalupářů. Jako příklad uvádím hudebního skladatele, rodáka Josefa Štěpánka a chalupáře, hudebního skladatele Jaroslava Šestáka – Marka.

Po celé odpoledne probíhala v sálu nepřetržitě video prezentace všech stavení a objektů v obci. Děti se mohly venku vyřádit na nafukovacím skákacím hradu a prolézačce. Starší děti pak vyzkoušely atrakci Bumper Bals pod dohledem pana Jaroslava Kovandy. Po celý den bylo připraveno pro návštěvníky bohaté občerstvení. Po prohlídce vystavené dokumentace v sálu se všichni vrátili na letní parket. O hudební doprovod se zprvu postaral žďárecký rodák pan Stanislav Mrázek ze Třemošnice. Potom od 17 hodin začala hrát k poslechu i tanci kapela Vysočinka z Humpolce. Je s podivem, že tak v parném počasí přijeli příznivci této kapely až z Plzeňska a Posázaví, kteří si nechali zahrát své oblíbené písničky. Pro tuto slavnostní akci se podařilo organizátorům vydat publikaci „570 let obce Žďárec“, která zahrnuje historii obce, vývoj osídlení, samosprávu obce a zajímavosti ze života společenských organizací, doplněné fotografiemi. Sbírání materiálů pro vydání této brožury trvalo 2,5 roku. O publikaci byl z řad návštěvníků zájem. Publikace byla slavnostně předána rovněž představitelům obce. Několik výtisků je ještě k dispozici případným zájemcům. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy tak náročné akce, jakou bezpochyby setkání rodáků je. Obzvláště musím pochválit členky ČČK, které napekly koláče, zákusky a jiné cukrovinky pro občerstvení přítomných v sálu kulturního domu při prohlídce fotografií a ostatních dokumentů. Atmosféra byla nádherná, celý den bylo až nepříjemné slunečné počasí. Setkali se lidé, kteří se neviděli celá léta a stále bylo co si povídat. Myslím, že se setkání podařilo a doufám, že se všem líbilo. Skvělý den skončil
hodinu před půlnocí. Akci technicky a finančně podpořilo Město Seč, za což upřímně děkujeme.

Několik zajímavostí na závěr: Celkem bylo rozesláno a rozneseno 346 pozvánek.

V pamětních listech jsme napočítali 236 podpisů.
Nejstarší přítomný rodák – Stanislav Mrázek č.p.66 (84 let)
Nejstarší žijící rodačka – Anna Linhartová č.p.7 (86 let – nepřítomna ze zdravotních důvodů)
Nejstarší současná občanka – Vlasta Čermáková č.p.43 (89 let – přistěhovaná v roce 2018
z Chrasti u Chrudimi)

Stanislava Pokorná

Video z celého programu:

Fotogalerie z celého programu:

SDH Žďárec u Seče – klikněte zde