Logo obce Žďárec u Seče bylo zveřejněno v říjnu 2019. Původní historický znak obce se bohužel nedochoval. Autorem loga je Jakub Mrázek.

Symbolika loga

Logo symbolizuje 2 skály, které rozdělují obec na části pod skálou a nad skálou. Mezi nimi protéká místní potok, který charakterizuje kapka.

Barevnost loga

Zelená a žlutá symbolizují přírodu, modrá kapka symbolizuje potok.

Logo může užívat město Seč a jím založené, řízené a spravované organizace a organizace v obci Žďárec u Seče. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat logo pouze se souhlasem místních organizací či města Seč.