V obci Žďárec u Seče jsou v současné době 2 organizace, které jsou tvořeny převážně místními občany.

SDH Žďárec u Seče

 • celý název: Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče
 • v obci již od roku: 1944
 • téměř 50 členů
 • aktivní výjezdová jednotka
  • JSDH Žďárec u Seče, kategorie JPO V
  • sbor vybaven potřebnou technikou
  • sbor je připraven kdykoliv zasáhnout v obci
 • aktivní sportovní družstva v požárním sportu
  • mužské sportovní družstvo
  • dívčí sportovní družstvo
 • organizace pravidelně pořádá v obci zajímavé akce
 • webové stránky – více informací: sdhzdarec.cz

Znak organizace:

ČČK Žďárec u Seče

 • celý název: Český červený kříž Žďárec u Seče
 • v obci již od: 1957
 • téměř 20 členek
 • organizace tvořena pouze ženami
 • organizace pořádá v obci zajímavé akce a také pořádá zájezdy
 • nemá vlastní webové stránky

Znak organizace: