Uzavírka a rekonstrukce silnice ve Žďárci u Seče 20.7.2020 – 31.8.2020 + informace pro občany

1. INFORMACE K UZAVÍRCE

Ve Žďárci u Seče bude od 20. července 2020 do 31. srpna 2020 uzavřena komunikace přes celou obec z důvodu rekonstrukce stávajícího již nevyhovujícího povrchu.

Žádáme naše spoluobčany, aby respektovali dopravní značení a pokyny stavební firmy. Díky této rekonstrukci bude naší obcí již vést kompletně zrekonstruovaná silnice.

Jen pro doplnění přidáváme informaci, že původní komunikace byla vystavěna v roce 1955 a proto si rekonstrukci již zaslouží.

2. INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ NEMOVITOST V PROSTORU UZAVÍRKY

Občané Žďárce u Seče, kteří mají nemovitost v prostoru uzavírky, mají vjezd povolen. Ovšem musejí dodržovat pokyny pracovníků stavby. V době, kdy bude aplikován nový povrch, bude po nezbytně nutnou dobu zakázán veškerý průjezd.

3. PŘESUNUTÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Autobusová zastávka Seč, Žďárec u Seče nebude obsluhována autobusovým spojem z důvodu uzavírky. Náhradní zastávka je u silnice 337 – Seč, Žďárec u Seče – odbočka