MS ČČK Žďárec u Seče organizuje humanitární sbírku

MS ČČK Žďárec u Seče organizuje ve dnech 10. března 2021 až 23. března 2021 humanitární sbírku: NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM

Darovat můžete: nepoškozené oblečení, obuv, nepoškozené kabelky, batohy, lůžkoviny, utěrky, záclony, látky, kočárky, hračky i menší elektrospotřebiče.

Není možné darovat znečištěný textil, ledničky, TV, matrace, nábytek, lže, nádobí, porcelán a knihy.

Nepotřebně věci odevzdávejte v igelitových pytlích nebo v krabicích ve výše uvedeném termínu na rampu bývalé prodejny ve Žďárci u Seče.

Případné dotazy zodpoví pí. Stanislava Pokorná – st.pokorna@post.cz

Plánované akce v roce 2021

I přes to, že nikdo neví, jaká bude situace v následujících měsících, rozhodli jsme se stanovit termíny tradičních akcí pro rok 2021. V případě, že to aktuální nařízení vlády a pandemická situace dovolí, akce se budeme snažit uspořádat.

Tento seznam níže nelze označit za finální a může docházet ke změnám – zrušení akcí, odložení akcí apod., proto sledujte webové stránky a Facebook SDH Žďárec u Seče pro aktuální informace.

 • 30. 4. 2021 – Tradiční pálení Čarodějnic
 • 29. 5. 2021 – Dětský den s hasiči
 • 19. 6. 2021 – 7. ročník Nohejbalového turnaje
 • 21. 8. 2021 – Železnohorský traktor 2021
 • 4. 12. 2021 – Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu a Mikulášská nadílka
 • 31. 12. 2021 – Silvestr a přivítání Nového roku 2022

Výhled na rok 2022:

 • 19.2.2022 – Staročeská maškara ve Žďárci u Seče

Všechny plánované akce jsou do konce roku 2020 zrušeny

Na základě současného vývoje epidemie COVID-19 v ČR, nařízení Vlády ČR a rozhodnutí Rady města Seč rušíme všechny plánované akce, které měly proběhnout do konce roku 2020.

V tištěných kalendářích a dalších zdrojích, které není možné aktualizovat se můžete dočíst o Slavnostním rozsvícením Vánočního stromu a Mikulášské nadílce (5.12.2020) a Oslavě Silvestra a přivítání Nového roku 2021 (31.12.2020). Tyto akce jsou ZRUŠENY.

S tím také souvisí informace, že ve Žďárci u Seče (a všech přilehlých obcí města Seč) nebude pro letošní rok žádný vánoční strom.

Hasiči slavnostně převzali prapor, první významný symbol v naší obci

 V sobotu 26. září se konalo ve Žďárci u Seče slavnostní předání a svěcení hasičského praporu.

Program začal ve 13 hodin v sále kulturního domu. Této významné události se zúčastnili také pozvaní hosté, a to starosta města Seč Marcel Vojtěch, místostarosta Jiří Michálek, paní Petra Říhová a Stanislava Pokorná za ČČK Žďárec u Seče. Z okolních hasičských sborů se zúčastnil zástupce SDH Kněžice Jaromír Stehlík ml. Přítomni byli samozřejmě další hosté a místní obyvatelé. S ohledem na platná opatření proti šíření koronaviru měl každý své místo k sezení.

Úvodního slova se ujal starosta sboru a velitel jednotky Jiří Kučera. Ten přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s odpoledním programem. Poté následoval slavnostní nástup hasičů v historických uniformách. Prapor posvětil místní farář Milan Vrbiak. Starosta města na něj připnul slavnostní stuhu a hluboce se poklonil všem předkům, aby uctil jejich památku. Hasiči se pak přesunuli do prostor za kulturním domem, kde uctili památku zemřelých věncem ke křížku.

Nechyběl ani doprovodný kulturní program. K tanci a poslechu hrála kapela pana Petruse.

Přehrajte si video:

Hasičský prapor

Hasičské prapory jsou respektovány jako nejvýznamnější reprezentativní symbol hasičských sborů. Sbor dobrovolných hasičů ve Žďárci u Seče, založený v roce 1944, takový prapor nikdy nevlastnil. Realizace nebyla jednoduchá a celý proces od návrhu po výrobu trval 2 roky.

V roce 2018 se začalo s návrhem praporu. Jeho autory jsou Jakub Mrázek, člen SDH Žďárec u Seče, a grafik Peter Rapan. O rok později se schvalovala finální podoba, která byla zadána k výrobě. Výrobcem praporu je paní Milena Moravcová z Jamného nad Orlicí, která se zabývá uměleckou výšivkou a je špičkou ve svém oboru. Výroba praporu a všech jeho součástí trvala rok. V roce 2020 spatřil prapor světlo světa. Jeho pořízení bylo financováno částečně z rozpočtu sboru a částečně díky grantu Pardubického kraje.

Přední strana (avers) symbolizuje znak sboru, kde jsou skály charakterizující obec a rok založení. Na okrajích jsou lipové listy. Na zadní straně (reversu) je motiv svatého Floriana, patrona hasičů. Dále je vyšitý text: „bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Barvy praporu symbolizují oheň (bordó) a vodu (modrá).

Fotogalerie (klikněte zde)

Zdeněk Sasín ml., Události Online/Chrudimský deník

Hasiči zvou na Slavnostní předání praporu

Slavnostní předání a svěcení praporu

Sbor dobrovolných hasičů Žďárec u Seče si vás dovoluje pozvat na Slavnostní předání a svěcení praporu, které se uskuteční v sobotu 26. září 2020 ve Žďárci u Seče, v kulturním domě. Událost se měla konat ve venkovních prostorách areálu za kulturním domem, nicméně z důvodu špatné předpovědi počasí je událost přemístěna do vnitřních prostor – s tím souvisí nutnost roušek. Slavnostní program bude zahájen ve 13 hodin projevy představitelů sboru a hostů. Následuje předání a svěcení praporu a uctění památky zemřelých. Ve 13:45 je plánované společné fotografování hostů a členů SDH před hasičskou zbrojnicí. Ve 14 hodin následuje volný program s bohatým občerstvením, výstavou hasičské techniky a skákacím hradem pro děti. Celý slavnostní program doprovází dechovka – skupina pana Petruse. Těšíme se na vaší účast. V případě špatného počasí se událost uskuteční v kulturním domě ve Žďárci u Seče.

INFORMACE – COVID-19: Slavnostní předání praporu se koná v prostorách kulturního domu. Každý má své místo k sezení. V místě k sezení nemusí při konzumaci potravin a nápojů mít roušku. Při pohybu po prostorách kulturního domu ji však musí mít. U vchodu do kulturního domu je připravena dezinfekce.

Důležité informace k omezením z důvodu rekonstrukce komunikace platící od 17. 8. 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO OBČANY ŽĎÁRCE U SEČE – OMEZENÍ PLATNÁ OD 17.8.2020

 • pondělí a úterý 17. a 18.8.2020: Výsprava komunikace od rybníka po konec obce – průjezd k nemovitostem OMEZEN.
 • středa a čtvrtek 19. a 20.8.2020: Položení finální vrstvy krytu komunikace po celé obci V TĚCHTO DNECH PLATÍ ZÁKAZ PRŮJEZDU PO NOVÉM POVRCHU
Do konce srpna budou provedeny veškeré dokončovací práce, které by ale již neměli v takové míře omezovat příjezd k domům.

Důležité informace k omezením z důvodu rekonstrukce komunikace platící od 13. 8. 2020

Počínaje dnem 13. srpna 2020 nebude možné z důvodu aplikace nového povrchu vjíždět přímo k nemovitostem, které jsou v prostoru uzavírky. Všichni občané by měli využít veřejného prostranství k parkování svých vozidel a nevjíždět na nový nezatvrdlý povrch. Dbejte prosím pokynů pracovníků stavby. Mělo by být v zájmu všech spoluobčanů, aby nedošlo k poškození nového povrchu.

Uzavírka a rekonstrukce silnice ve Žďárci u Seče 20.7.2020 – 31.8.2020 + informace pro občany

1. INFORMACE K UZAVÍRCE

Ve Žďárci u Seče bude od 20. července 2020 do 31. srpna 2020 uzavřena komunikace přes celou obec z důvodu rekonstrukce stávajícího již nevyhovujícího povrchu.

Žádáme naše spoluobčany, aby respektovali dopravní značení a pokyny stavební firmy. Díky této rekonstrukci bude naší obcí již vést kompletně zrekonstruovaná silnice.

Jen pro doplnění přidáváme informaci, že původní komunikace byla vystavěna v roce 1955 a proto si rekonstrukci již zaslouží.

2. INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ NEMOVITOST V PROSTORU UZAVÍRKY

Občané Žďárce u Seče, kteří mají nemovitost v prostoru uzavírky, mají vjezd povolen. Ovšem musejí dodržovat pokyny pracovníků stavby. V době, kdy bude aplikován nový povrch, bude po nezbytně nutnou dobu zakázán veškerý průjezd.

3. PŘESUNUTÍ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Autobusová zastávka Seč, Žďárec u Seče nebude obsluhována autobusovým spojem z důvodu uzavírky. Náhradní zastávka je u silnice 337 – Seč, Žďárec u Seče – odbočka

Zrušené a odložené kulturní akce ve Žďárci v roce 2020

Současná situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a nařízení Vlády ČR znemožňuje organizaci tradičních akcí. Jak jistě víte, vždy jsme byli pro zachování tradic, nicméně je pro nás důležitější zdraví a bezpečnost nás a našich spoluobčanů.

 • Dětský den s hasiči, který se měl konat 30. 5. 2020 je ZURŠEN.
 • Nohejbalový turnaj se BUDE KONAT 20. 6. 2020 pro omezený počet týmů.
 • Železnohorský traktor 2020, který se měl konat 15. 8. 2020 je ODLOŽEN na 21. 8. 2021 – více informací a oficiální oznámení zde – klikněte

Slavnostní předání praporu by se mělo uskutečnit na podzim 2020. O termínu vás budeme včas informovat prostřednictvím webových stránek sdhzdarec.cz a Facebooku SDH Žďárec u Seče.

Děkujeme za pochopení.