Současná situace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 a nařízení Vlády České republiky znemožňuje organizaci tradičních akcí. Jak jistě víte, vždy jsme byli pro zachování tradic, nicméně v tuto chvíli je pro nás důležitější zdraví a bezpečnost nás a našich spoluobčanů. Proto jsme došli k následujícím opatřením pro nadcházející akce v dubnu a květnu 2020: Tradiční pálení čarodějnic, které mělo být konáno 30. dubna 2020 je zrušeno. Slavnostní předání praporu, které mělo být konáno 16. května 2020 se odkládá. Nový termín stanovíme podle nastávající situace, proto pravidelně sledujte naše www stránky. Další plánované akce – Dětský den s hasiči (30. 5. 2020), Nohejbalový turnaj (20. 6. 2020), a Železnohorský traktor 2020 (15. 8. 2020) zatím zůstávají a informace o jejich konání včas zveřejníme na našich webových stránkách sdhzdarec.cz a Facebooku. Děkujeme za pochopení.